Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới: Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 29/ 8/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 13 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 22 C ...