Thời Tiết Đà Lạt
Typography

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Mây nhiều ... Gió 23 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 30 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Có mây ... Gió 27 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 29 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 237 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...