Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 11/ 3/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 24 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

 

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 17 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 60 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 25 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C ...